Kde hľadať pomoc

Západné Slovensko

Bratislava: Centrum pre liečbu drogových závislosti

Trnava: Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce

Stredné Slovensko

Psychiatrické oddelenie, Banská Bystrica

Mgr. Ján Zaskalan

Východné Slovensko

Predná hora

Mimo Slovenska

Addiktologia.cz

Stránka Netaddiction prof. Kimberly Youngovej, jednej z prvých odborníkov ktorí sa venovali závislosti od internetu