Čo je závislosť od internetu

Závislosť od internetu je správanie, pri ktorom dochádza k nadmernému používaniu internetu a u jedinca vedie ku komplikáciám v psychickej, sociálnej, pracovnej alebo školskej oblasti.

U závislého má používanie internetu (konkrétnej aplikácie, ale typu činnosti) oveľa väčšiu prednosť ako iné konanie, ktoré si predtým cenil.

Väčšinou si prvé varovné príznaky všimnú blízki postihnutej osoby, čo je často zdrojom konfliktov (prelinkovať na konflikty). Ďalším varovným signálom sú pribúdajúce problémy v práci alebo v škole, spôsobené nadmerným internetovaním.

Závislosť od internetu patrí k tzv. nelátkovým procesuálnym závislostiam, ktorých podstatou nie je užívanie drogy (psychoaktívnej látky) – závislosť vyvoláva istý typ správania. K nelátkovým závislostiam možno zaradiť, okrem závislosti od internetu, aj patologické hráčstvo – gambling, závislosť od sexu, závislosť od mobilných telefónov, nakupovania, workoholizmus, ale tiež mentálnu bulímiu, závislosť na cvičení a iné.

I keď závislý neužíva chemickú látku – drogu, mechanizmus závislosti je veľmi podobný. Dokonca sa zistilo, že u závislých od kokaínu a závislí od internetu dochádza po istom čase v mozgu k podobným patologickým zmenám.