Dôsledky závislosti od internetu

Dôsledky závislosti od internetu sú závažné. Ide najmä o dôsledky v psychickej a sociálnej oblasti, v oblasti kariéry a výkonu. Dôsledky sa tiež môžu prejaviť v zdravotnej a finančnej sfére.

K najvážnejším možno zaradiť

 • stratu vnímania času,
 • zmenšenie priestoru pre komunikáciu v reálnom svete,
 • odcudzenie sa, ochudobňovanie medziľudských kontaktov,
 • postupnú izoláciu,
 • rozpad vzťahov,
 • zvýšenú osamelosť až tendenciu k depresívnosti,
 • problémy v reálnom živote (v práci či v škole),
 • prepustenie z práce, prípadne finančné dlhy,
 • zredukovanie impulzívnej kontroly,
 • používanie internetových riešení v reálnom živote,
 • somatické (zdravotné) obtiaže,
 • zhoršenie iných závislosti a tiež psychiatrických diagnóz,
 • potenciálne nebezpečné správanie v prostredí internetu (zhoršenie rozpoznania rizika)