Druhy závislosti

Závislosť od internetu nie je jeden celok, prejavuje sa vo viacerých odlišných formách. Profesor Griffiths hovorí, že od internetu vlastne nie sme závislí všeobecne, ale sme závislí od konkrétnych aplikácií, webov, či internetových služieb, s ktorými je spojený špecifický druh činnosti.

 

Rozlíšujú sa nasledovné formy závislosti od internetu:

  • závislosť od virtuálneho sexu (závislosť od online pornografie, erotických chatov, webkamier, atď.)
  • závislosť od kyber-vzťahov a online komunikácie (závislosť od virtuálnych vzťahov a virtuálnych priateľstiev alebo príbehov, 
ktoré nahrádzajú situácie z reálneho života – zavislosť od sociálnych sietí (Facebooku, Twitter), chatov, fór, profilov, komunikátorov)
  • závislosť od online hier (napr. závislosť od hier typu MMORPG – ide o RPG pre viac hráčov, ktorá umožňuje tisíckam hráčov po celom svete, aby boli prostredníctvom internetu v jednom čas spoločne vo fiktívnom virtuálnom svete prostredníctvom internetu)
  • závislosť od online gamblingu, nakupovania či obchodovania online (Ide o nutkavé správanie, ktoré človek nedokáže ovládať a kontrolovať. Okrem gamblerstva a nakupovania sem môže patriť aj nutkavé a neprimerané pozeranie videí, napr. na YouTube.
  • závislosť od vyhľadávania informácií v internete (nadmerné surfovanie v internete alebo vyhľadávanie v databázach, resp. nadmerné sťahovanie dát)