Dá sa závislosť od internetu liečiť?

Závislosť od internetu sa dá liečiť. Cieľom liečby však nie je úplná abstinencia ako pri alkohole, drogách či gamblingu, ale obmedzenie, resp. kontrolované používanie internetu. Ako najefektívnejšia liečba sa ukazuje psychoterapia, najmä kognitívno-behaviorálna terapia, alebo kombinácia psychoterapie a farmakoterapie.

Ak je závislosť už rozvinutá (v teste IAT výsledok „ťažká závislosť“), závislý si neporadí sám a potrebuje vyhľadať pomoc odborníka. (prelinkovať na kontakty na odborníkov)

I keď množstvo ľudí, najmä mladých, nespĺňa kritériá na klinickú závislosť od internetu, patria k ohrozený skupinám. To znamená, že spôsob používania internetu už významne vstupuje do ich života a obmedzuje ich. V takomto prípade je namieste uvedomenie si tohto stavu a pokus o nápravu.

Tu sú tipy, ako obmedziť nadmerné internetovanie:

  1. V prvom rade sa treba sa zamyslieť nad tým, čo nás vedie/núti sadnúť si k počítaču/mobilu/tabletu a pripojiť sa k internetu. Častým spúšťačom sú prokrastinácia (chorobné odkladanie povinností), nedostatok sociálnych kontaktov, problémy vo vzťahoch, či v práci, alebo aj nuda. Až keď si poctivo zodpovieme, čo je spúšťačom nášho internetovania. môžeme uskutočniť ďalšie kroky.
  2. Ďalším krokom je zmena denného režimu. Čas, ktorý obvykle strávime online, treba zmysluplne nahradiť a vyplniť inou aktivitou. Tu sa otvára priestor na oprášenie aktivít, ktoré sme obľubovali pre obdobím intenzívneho internetovania. Pomáha, ak si urobíme zoznam našich príjemných, obľúbených aktivít, ktoré sme v poslednom čase zanedbávali a nesúvisia s internetom. Dôležité je všetky aktivity si naplánovať a začať po malých krokoch. Ak by sme totiž skončili s internetovaním príliš naraz, bez dostatočnej prípravy a podpory blízkeho či terapeuta, vystavujeme sa vysokému nebezpečenstvu zo zlyhania (prelinkovat slovo zlyhanie na relapsy)
  1. Veľmi užitočným krokom v obmedzení nášho internetovania je stanovanie si presného času, ktorý môžeme stráviť online. Aby sme stanovený čas dodržali, je užitočné používať externé upozornenie, ako napr. budík, minútky, či programy, ktoré si nastavíme na konkrétny čas a po jeho vypršaní nás o tom neprehliadnuteľne informujú. Lepšie je k internetu pristupovať častejšie a na krátky časový úsek, nie napr. iba raz denne, ale na dlho. Obmedzí sa tak nutkavé baženie po aktivitách na internete.
  2. Každé naše víťazstvo (aj malé) nad internetom treba odmeniť a osláviť (pozor – nie však aktivitami spojenými s internetom!). V tom môže poslúžiť zoznam príjemných aktivít z bodu 2.(prelinkovať na bod 2) Tak posilňujeme želané správanie a neželané internetové aktivity nechávame vytratiť sa.
  3. Život bez internetu si v súčasnosti nevieme dobre predstaviť, preto nie je myšlienka úplnej abstinencie uskutočniteľná. Ak však konkrétnu aktivitu, od ktorej sme v internete závislí, nevieme obmedziť, niet inej cesty, len sa jej úplne vzdať a selektívne abstinovať od aktivít, ktoré nám robia problém a trávime pri nich príliš veľa času.

Odborníci odporúčajú vyrobiť si kartičku, na ktorej budeme mať na jednej strane 5 hlavných problémov, ktoré nám prináša závislosť od internetu. Na druhej strane bude 5 benefitov/výhod, ktoré nám prinesie obmedzenie takéhoto správania. Je dobré takúto kartičku nosiť stále pri sebe na mieste, kde na ňu často narazíme – napr. v peňaženke alebo pri mobilnom telefóne. Takýmto spôsobom posilňujeme a utvrdzujeme svoju motiváciu dostať používanie internetu pod kontrolu.