Ako sa prejavuje (príznaky závislosti)

Závislosť od internetu sa prejavuje vo viacerých oblastiach. Aby sme mohli s istotou povedať, že ide o závislosť od internetu, musí človek spĺňať všetkých 6 príznakov.

  1. Význačnosť internetu v živote človeka – keď sa internet stane najdôležitejšou aktivitou v živote a dominuje v jeho myslení, cítení a správaní. Človek, pre ktorého sa stal internet extrémne významným, napr. myslí na internet hneď po prebudení, keď nemôže byť pripojený, rozmýšľa, čo sa v internete deje, je nesvoj – nervózny. Cíti neustálu túžbu (craving – baženie) byť online. Väčšinu aktivít počas dňa zameriava na to, aby sa k internetu dostal čo najskôr, obmedzuje čas s priateľmi, do práce alebo do školy chodí neskoro alebo vôbec, atď..
  2. Zmena nálad dosiahnutá prostredníctvom internetu. Takýto človek používa internet na to, aby “menežoval” svoju náladu. Napríklad sa cíti smutne, znudene alebo podráždene a keď sa pripojí do sociálnej siete, zlepší sa mu nálada. Alebo pri spustení online hry cíti hráč uvoľnenie a príjemné vzrušenie. Ľudia často používajú internet ako chvíľkový únik pred ťažkosťami v reálnom svete. Má sa študent učiť či písať seminárnu práca? Je to preňho stres a tlak? Uvoľní sa internetovaním. Partner/partnerka zažíva emocionálne neuspokojenie vo vzťahu? V prostredí internetu na to nemusí myslieť.
  3. Tolerancia – proces, pri ktorom dochádza k zvýšeniu potreby vykonávať aktivitu na dosiahnutie pôvodného efektu. Čo znamená (podobne ako u drôg), že človek musí na dosiahnutie uspokojenia stále zvyšovať dávky času stráveného v online prostredí.
  1. Abstinenčné (odvykacie) príznaky – nepríjemné pocity alebo fyzické dôsledky pri náhlom znížení alebo prerušení konkrétnej aktivity. V prípade internetu majú zväčša podobu nepokoja, podráždenosti, nervozity, zúrivosti, ale tiež smútku.
  2. Konflikty – nadmerné používanie internetových aplikácii a webov po istom čase nevyhnutne vyústi do viacerých konfliktov.
    • V prvom rade ide o medziľudské konflikty medzi závislým a ostatnými z jeho okolia. Na dennom poriadku sú často hádky s blízkymi pre množstvo času stráveného pri internete, pre zanedbanie povinnosti, atď. .
    • Druhým typom konfliktu je vnútorný konflikt v samotnom používateľovi. Človek sa nevie rozhodnúť medzi nutkavou túžbou byť online a inou relevantnou aktivitou. Napr. túžba tráviť čas s priateľmi, rodinou, partnetom/partnertkou verzus čas strávený pri online hre. Alebo potreba dokončiť pracovnú či školskú úlohu verzus komunikácia v sociálnej sieti. Takýto nesúlad a vnútorný konflikt môžu viesť ku podráždeniu, nervozite a zvýšeniu medziľudského konfliktu.
  3. Relapsy (recidívy) – je to správanie, pri ktorom má človek tendenciu opakovať pôvodné vzorce neželaného správania na rovnakej alebo aj vyššej úrovni. Napríklad si viackrát zruší svoj profil na sociálnej sieti alebo používateľský účet v online hre, resp. zmaže chatovací program, ale po istej dobe sa k nim znovu vráti a založí nové.